Rekrutacja

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Szanowni Rodzice!  


Ze względu na ogłoszone zagrożenie epidemiczne,  informuję  o możliwości składania dokumentów rekrutacyjnych w formie skanów i zdjęć na skrzynkę mailową szkołyspdobra1863@wp.pl .

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w oryginale.

 W przypadku, kiedy rodzic nie ma możliwości  złożenia tych dokumentów w formie elektronicznej istnieje możliwość złożenia dokumentów bezpośrednio w Szkole.


Dyrektor Szkoły 
Małgorzata Wielgus

   Zarządzenie - terminy rekrutacji

REKRUTACJA - KLASA I

   Uchwała - kryteria rekrutacji do klasy pierwszej

  Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej (z obwodu)

  Wniosek o przyjęcie kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły

  Potwierdzenie woli zapisu do klasy pierwszej

  Oświadczenie - kryteria


REKRUTACJA - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  Uchwała - kryteria rekrutacji do przedszkoli

   Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

  Potwierdzenie woli zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego

  Oświadczenie - wielodzietność

  Oświadczenie - samotne wychowanie

  Oświadczenie - kryteria dodatkowe

  Deklaracja - kontynuowanie wychowania przedszkolnego


OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE REKRUTACJI

  Lista kandydatów - oddział przedszkolny- na rok szkolny 2020/2021

  Informacja dla rodziców

  Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego

  Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do pierwszej klasy