Historia

O edukacji dzieci i młodzieży w Dobrej i okolicach zachowało się niewiele dokumentów oraz zapisanych informacji a w szczególności do roku 1945. Wiadomo, że w końcu XIX w. i w pierwszej połowie XX była Szkoła powszechna elementarna, czteroklasowa po ukończeniu której uczniowie kontynuowali naukę (nieliczni uczniowie) w szkołach siedmioklasowych w Strykowie, Zgierzu lub w Łodzi.

Szkoła miała pomieszczenia w budynku gminnym znajdującym się przy obecnej ulicy Starowiejskiej miedzy kościołem rzymskokatolickim a cmentarzem. W okolicznych wioskach były szkółki jedno i dwuklasowe mieszczące się w wynajętych izbach. Takie szkoły były w Zelgoszczy, Swędowie, Smardzewie, Imielniku Starym, Wilanowie (to był teren gminy Dobra). Po zakończeniu II wojny światowej w marcu 1945 roku zorganizowano w Dobrej kursy dla analfabetów i kursy wyrównawcze dla uczniów, którzy mieli rozpocząć systematyczną naukę we wrześniu 1945 r. Od 1 września 1945 roku w Dobrej rozpoczęła działalność: Publiczna Szkoła Powszechna w Dobrej. Była to przez wiele lat Szkoła siedmioklasowa. Pierwszym uczniem wpisanym do księgi uczniów był Marian Adamczyk zapisany do klasy piątej (był z rocznika 1929). Równolegle naukę rozpoczęli inni uczniowie w klasach od I do V a w klasach VI i VII w latach 1946, 1947 (narastająco). W kursach dla analfabetów uczestniczyło 246 osób dorosłych. Do szkoły zgłosiło się 86 uczniów.

W tym czasie (lata 1945 – 1947) szkołę prowadził nauczyciel kierownik szkoły mgr (!) K. Szukalski, mgr (!) J. Szukalska, nauczyciel St. Lary. Do roku 2005 szkołę ukończyło 1123 absolwentów. W końcu lat pięćdziesiątych o do lat siedemdziesiątych liczba uczniów w tej szkole osiągnęła stan największy 243 uczniów (były nawet podwójne oddziały niektórych roczników uczniów). Był to czas wyżu demograficznego w tej szkole oraz przejście ze szkoły siedmioklasowej na ośmioklasową (1966). Około roku 1980 liczba uczniów w szkole zaczęła się zmniejszać osiągając stan najniższy w 2000 roku – 107 uczniów (oprócz niżu demograficznego Szkoła stała się szkołą podstawową sześcioklasową a gimnazjum umieszczono w Strykowie). Obecnie w 2005 roku w szkole jest 124 uczniów i 21 przedszkolaków. Przy szkole istnieje od 1976 roku oddział przedszkolny. Szkoła znajduje się w budynku zmodernizowanym po dawnym pałacyku ziemiańskim od roku 1945 (właścicielem był inż. Henryk Gayny). Szkoła jest wyposażona w infrastrukturę pozwalającą normalnie funkcjonować i spełniać zadania edukacyjne. Szkoła ta jest placówką samorządową samodzielną w gminie Stryków. Zatrudnionych jest 9 pełnoetatowych nauczycieli, 4 niepełnoetatowych, dyrektor, księgowa szkoły, sekretariat szkoły, 2 sprzątaczki, konserwator (niepełnozatrudniony) i palacz zatrudniony sezonowo. Szkoła od 1995 roku ma imię 24 Lutego 1863 Roku, sztandar oraz zbiór pamiątek historycznych o dziejach tej okolicy.

Imię szkoły społeczność szkolna wybrała nieprzypadkowo, ponieważ z datą zawartą w imieniu szkoły wiąże się wydarzenie historyczne tej okolicy. To wtedy powstańcy styczniowi 1863 roku stoczyli bitwę pod Dobrą a wielu poległych bohaterów spoczywa w zbiorowej mogile na cmentarzu rzymsko – katolickim w Dobrej, gdzie corocznie odbywają się uroczystości rocznicowe. Dla uczczenia pamięci tego wydarzenia w 1995 roku nadano imię tej szkole.    

1995

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA I SZTANDARU SZKOLE

Akt nadania imienia szkole i poświęcenie sztandaru szkolnego odbyło się 24 lutego 1995 roku. Uroczystość poprzedziło wiele działań wcześniejszych, którymi kierował dyrektor szkoły mgr Waldemar Śliwkiewicz wspólnie z rodzicami i nauczycielami.
Kuratorium Oświaty reprezentowała Pani Wizytator mgr Bożena Lesiak, która odczytała akt nadania imienia od Kuratorium Łódzkiego.

kro1.jpg [473x328] 


 

Rodziców reprezentowała Urszula Siemińska – p-ca Rady Rodziców, Renata Ciesielska – skarbnik i Andrzej Charusta – z-ca przewodniczącej Rady Rodziców, którzy przekazali sztandar szkoły Dyrektorowi.

 

Sztandar Szkoły zaprojektował absolwent naszej szkoły i Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Leszek Boruszczak. Pod kierunkiem Dyrektora i Pana Lucjana Muszyńskiego uzgodniono formę, kształt, treść i symbolikę historyczną sztandaru. Sztandar został wyhaftowany przez Panią Zofię Masłowską mieszkankę Strykowa. Drzewiec do sztandaru i zwięczenie – orzeł został sprowadzony z Warszawy. Fundusz zgromadzony na sztandar przekazały Rady Sołeckie na terenie których znajduje się obwód szkoły oraz Koło Gospodyń i OSP z Dobrej.

 kro2.jpg [488x356]


Dyrektor Szkoły przekazał sztandar uczniom przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego: Benicie Siemińskiej, Jolancie Radwańskiej i Piotrowi Ciesielskiemu.

 kro3.jpg [523x370]


Uroczystości zgromadziła na terenie szkoły około 2 tysięcy mieszkańców i gości z terenu województwa łódzkiego. Gminę reprezentował Pan Burmistrz Henryk Kurczewski, parafię rzymsko – katolicką ksiądz Sylwester Rylski, parafię Starokatolicką Mariawitów ksiądz Ludwik Jabłoński. Na uroczystości byli również księża z parafii Gminy Stryków.
Wśród znakomitych gości był Marszałek i Wicemarszałek Sejmiku Samorządowego Województwa Łódzkiego oraz Burmistrz i przedstawiciele Gminy Małogoszcz oraz uczniowie, których Szkoła nosi takie samo imię jak nasza szkoła.

kro4.jpg [527x381]