Ochrona danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. 24 Lutego 1863 Roku w Dobrej jest Spółka Leśny & Wspólnicy Sp. z o. o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Pana Łukasza Gąsiorka (e-mail: iod@lesny.com.pl).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.