Dokumenty

Statut

  Statut - tekst jednolity

Aneks nr 1

  Aneks nr 1

Aneks nr 2

  Aneks nr 2

Aneks nr 3

  Wykaz podręczników

Procedura organizacji zajęć dla klas I – III w czasie trwania epidemii COVID-19.

  Procedura organizacji zajęć dla klas I – III w czasie trwania epidemii COVID-19.

Zwolnienie z zajęć edukacyjnych - druk

  Zwolnienie z zajęć edukacyjnych - druk